Influenzavaccination

Fakta

·      Influenza er en virussygdom, som ses næsten hver vinter.

·      De typiske symptomer er feber, kulderystelser og muskelsmerter.

·      Influenzavaccinen er en sikker vaccine, som næsten er uden farlige bivirkninger.

·      De fleste får lidt hævelse og ømhed på vaccinationsstedet.

·      Influenzavaccination koster 250.- for de patientgrupper, der ikke får den gratis.

·      Influenzavaccination foregår fra 1/10 til 31/12, dog for gravide fra 1/10 helt frem til 28/2.

Virus er enten et influenza A eller influenza B virus, men begge virustyper har mange undergrupper. Hvert år er det et nyt virus, som er årsagen, og mennesker mangler derfor antistoffer, som kunne beskytte mod sygdommen. Hvert år laves en ny vaccine ud fra en formodning om den sandsynlige virustype det kommende år.

Hensigten med vaccinen er at tilføre komponenter fra virus, så kroppen kan danne antistoffer mod virus uden at gennemgå sygdommen. På den måde kan man forebygge sygdommen, eller i det mindste lindre forløbet, hvis man bliver udsat for smitte.

Influenzasymptomer

De typiske symptomer er feber, kulderystelser og muskelsmerter. Mange har også ondt i halsen og hoster måske. Dette adskiller sig klart fra almindelig forkølelse, hvor hals- og næsegenerne er de dominerende symptomer, men hvor der kun meget sjældent er feber hos voksne.

Hos de allerfleste er influenza selvbegrænsende – det vil sige, at den går over uden behandling og uden at føre til komplikationer. Men hos personer med svækket helbred på grund af alder eller sygdom, kan influenza føre til alvorlige komplikationer. Det er sikkert, at influenza hvert år fører til mange alvorlige sygdomstilfælde, sygehusindlæggelser og dødsfald.

Hvem anbefales vaccine

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til følgende grupper, der:

  • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering: – kroniske lungesygdomme – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) – diabetes 1 eller 2 – medfødt eller erhvervet immundefekt – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft – kronisk lever- og nyresvigt – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40)
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter

Ovenstående risikogrupper kan få influenzavaccination gratis, det samme gælder førtidspensionister.

Bivirkninger af vaccinen

Influenzavaccinen er en sikker vaccine, som næsten er uden farlige bivirkninger. De fleste får lidt hævelse og ømhed på vaccinationsstedet, og nogle får lidt feber og eventuelt ondt i musklerne. Men generne er som regel milde og går over uden behandling i løbet af 1-2 døgn.